Bezpečnostní politika

Bezpečnost aplikace DomoD je jedna z priorit našeho návrhu, především vzhledem k povaze informací. Bezpečnost je řešena na více úrovních.

Uživatelské role

Ochrana osobních údajů

Poskytovatel shromažďuje a chrání veškeré poskytnuté osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Poskytovatel splnil oznamovací povinnost vůči Úřadu pro ochranu osobních údajů ve smyslu § 16 zák. o ochraně osobních údajů, a je registrován ve veřejném registru zpracování osobních údajů vedeném Úřadem pod č. 00066349 / 001.