Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies Souhlasím

Webové stránky BD IČO 27800717, Bytové družstvo Krylovova 17

Sídlo Krylovova 1705/17, Ostrava, 70030

Získejte pro Vaše poptávky více cenových nabídek od profesionálů.

Zadáváme zakázky bez provize od roku 2008 pro 53 tisíc řemeslníků a firem.

Nástěnka

Info! Pro přidání příspěvků se prosím . V případě, že účet ještě nemáte, se můžete registrovat ZDARMA.

 • 19.5.2019

  Zápis z členské schůze

  Zápis z členské schůze BD Krylovova 1705/17 ze dne 17.5.2019 Pan Filip Révay přivítal přítomné členy družstva. Konstatoval, že na této členské schůzi je přítomno 7. členů družstva z celkového počtu 9. Členská schůze je usnášení schopná. Pozvánka byla vyvěšena 15 dnů před konáním této členské schůze. Pan Révay přečetl program schůze: Program: 1) Schválení programu 2) Volba předsedajícího a zapisovatele schůze 3) Kontrola usnesení z minulé členské schůze 4) Schválení řádné uzávěrky za rok 2018 5) Vyúčtování služeb za rok 2018 6) Usnesení 7) Diskuse Přítomni: p. Révay , p. Surá, p. Kubica, pí. Mikulicová, pí. Staříková, pí. Hadašová, p. Ing.Bortlík Nepřítomni: pí. Musálková JUDr. , pí. Staniowská ( byla udělena plná moc panu Révayovi ), p. Bezruč Ad 1) - Schválení programu Přítomní členové byli seznámeni s programem schůze, se kterým jednohlasně souhlasili. Ad2) - Volba předsedajícího a zapisovatele schůze Jako předsedající členské schůze byl zvolen pan Kubica, zapisovatelkou byla zvolena paní Révayová. Ad 3) - Kontrola usnesení z minulé členské schůze Všechna usnesení z předchozí členské schůze byla splněna. Ad 4) - Schválení řádné uzávěrky za rok 2018 Všichni přítomní členové byli seznámeni s účetní uzávěrkou za rok 2018 a byli upozorněni na možnost nahlédnutí, či vytvoření kopie této uzávěrky. Žádný ze členů neměl k uzávěrce výhrady. Ad 5) - Vyúčtování služeb za rok 2018 Přítomní členové obdrželi oproti podpisu protokoly vyúčtování služeb za rok 2018, se kterým souhlasili. Ad 6) - Usnesení Členové bytového družstva byli seznámení s účetní uzávěrkou za rok 2018, proběhlo vyúčtování služeb za rok 2018, všichni přítomní členové souhlasili. Ad 7) - Diskuse Paní Mikulicová vznesla dotaz na fixaci elektrických energií společných prostor. Pan Kubica a pan Révay zjistí informace k tomuto dotazu. Přítomni byli seznámení se závěrečnou kolaudací stavby ( revitalizace domu ), která proběhla 16.5.2019 a při které nebyly zjištěny žádné závady, či nedostatky. Proběhla volná diskuse.

  19.5.2019
 • 24.9.2015

  Vítejte v systému DomoD

  Na nástěnce můžete zvěřejňovat příspěvky a svolávat schůze. Můžete rovněž určit, zda bude příspěvek veřejný a bude tak zobrazen i nepřihlášeným uživatelům, nebo zůstane privátní a uvidí ho pouze členové Vaši organizace.

  24.9.2015