Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies Souhlasím

Webové stránky SVJ IČO 27652084, Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 991, Na Mlejnku 28, k.ú.Braník, Praha 4

Sídlo Na Mlejnku 991/28, Praha 4, 14700

Získejte pro Vaše poptávky více cenových nabídek od profesionálů.

Zadáváme zakázky bez provize od roku 2008 pro 53 tisíc řemeslníků a firem.

Nástěnka

Info! Pro přidání příspěvků se prosím . V případě, že účet ještě nemáte, se můžete registrovat ZDARMA.

 • 20.4.2018

  Aktuálně

  V přízemí domu byl instalován nový informační panel a ve dvorním traktu byla odstraněna popínavá rostlina, která zarůstala do fasády a klempířských prvků objektu. Proběhla pravidelná revize spalinových cest, revize hromosvodů roční kontrola objektu z hlediska požární bezpečnosti.

  20.4.2018
 • 20.4.2018

  Výzva k trvalému odstranění předmětů ze společných prostor

  Vážení obyvatelé domu Na Mlejnku 991/28, v zápisu o provedené kontrole z hlediska požární bezpečnosti, ze dne 1. 3. 2018 jsou zdokumentovány závady v prostorách sklepy, 1-2.NP a na půdě - odložené věci na únikových cestách. Únikové cesty jsou definovány jako trvale volný komunikační prostor vedoucí z bytu k východu na volné prostranství. V profilu únikové cesty nesmí být žádný hořlavý materiál nebo zařízení (překážky) bránící úniku osob. Dovolujeme si upozornit, že v případě kontroly ze strany HZS může být SVJ udělena pokuta dle 133/1985 Sb. §76 pro právnické osoby ve výši 500.000,- Kč. Vás žádáme o odstranění všech předmětů (květiny, kartóny, nábytek atd.) ze společných prostor domu. Termín odstranění: do 1.5.2018 V Praze 17. 4. 2018. Podepsán: Soudný Miroslav předseda SVJ domu č. p. 991/28, Na Mlejnku 28

  20.4.2018
 • 6.3.2018

  Výměna zarezlých uzávěrů stoupaček v havarijním stavu a související plastové provedení ležatých rozvodů vody

  Proběhla výměna zarezlých uzávěrů stoupaček v havarijním stavu a související plastové provedení ležatých rozvodů vody v suterénu. Práce byli řádně odsouhlaseny vlastníky na shromáždění konaném dne 20.4.2017 "U Bláhů" (zápis k dispozici u předsedy SVJ).

  6.3.2018
 • 6.3.2018

  Instalováno zařízení na automatické odčerpávání kondenzátu do odpadního potrubí

  2/2018 bylo v kotelně instalováno zařízení na automatické odčerpávání kondenzátu do odpadního potrubí.

  6.3.2018
 • 6.3.2018

  Optimalizace provozu plynových kotlů

  1/2018 proběhlo měření teplot spalin na kotlích a jejich nastavení na hodnoty doporučené výrobcem s cílem minimalizovat tvorbu kondenzátu z odtahu spalin. Bylo provedeno vyčištění ucpaného přívodního vzduchového potrubí pro kotle, včetně vyčištění ucpaných mřížek pro odkap kondenzátu. Vyčištěním výměníků kotlů bylo odstraněno naměřené zvýšené množství CO v kotelně.

  6.3.2018
 • 27.9.2017

  Aktuálně

  27.9.2017 instalatérská firma Hájek osadila redukční ventil tlaku vody před patní vodoměr podle vyhlášky č. 428/2001 Sb. o vodovodech(ve vododních rozvodech v domě smí být maximální tlak 0,6 MPa). Tato úprava zároveň je šetrná ke všem spotřebičům (myčky,pračky) napojených na vodovodní rozvod včetně vodovodních baterií. Před osazením redukčního ventilu tlaku v domě naměřen tlak 1 MPa! Intalatéři zároveň odstranili závady z revize požární ochrany a vyměnili nefunkční "zarostlé" kohouty v požárních hydrantech v celém domě, odpojili neregulovatelný oběch teplé vody bývalé expanze a vyměnili porouchané čerpadlo otopné vody v topném systému (staré čerpadlo bude repasováno jako záložní). Všechny práce byli řádně odsouhlaseny vlastníky na shromáždění konaném dne 20.4.2017 "U Bláhů" (zápis k dispozici u předsedy SVJ).

  27.9.2017
 • 27.9.2017

  Aktuálně

  25.9.2017 byl nově napojen kotel Viadrus 37 kW na záložní komínovou vložku po revizi komínového tělesa a odborném posouzení provozuschopnosti těchto záložních komínových vložek. Důvodem bylo dstranění opakovaných problémů s vlhnutím zdiva vlivem kondenzace par z odtahu spalin z plynové kotelny vlivem nedostatečně dimenzovaného průřezu vložky z kotle 37 kW.

  27.9.2017
 • 21.12.2016

  Aktuálně

  Předseda svj společně se správcem domu projednávají návrh rozúčtování nákladů k diskuzi vlastníků a v průběhu ledna 2017 očekáváme vyúčtovací faktury. Správce domu společně s předsedou svj řeší opakovaný problém s vlhnutím zdi vlivem kondenzace par, v místech průchodu komínových vložek odtahu spalin z plynové kotelny. Předseda svj posuzuje správcem předložený návrh smlouvy na odstraňování havarijních situací v domě a bytech. Proběhla roční údržba a seřízení plynových kotlů.

  21.12.2016
 • 2.12.2016

  Informace o dění v SVJ

  Dne 15.11.2016 proběhlo jednání předsedy svj se správcem domu o nastavení způsobu komunikace, objednána roční prohlídka a seřízení plynových kotlů VIADRUS - realizace do vánočních svátků, proběhla servisní prohlídka výtahu v rozsahu úkonů servisní smlouvy.

  2.12.2016
 • 21.10.2016

  Informace o dění v svj

  21.10.2016