Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies Souhlasím

Webové stránky SVJ IČO 27376524, Společenství vlastníků jednotek pro dům Přistoupimská č.p.428-433, Malešice

Sídlo Přistoupimská 9/429, Praha 10, 10800

Získejte pro Vaše poptávky více cenových nabídek od profesionálů.

Zadáváme zakázky bez provize od roku 2008 pro 53 tisíc řemeslníků a firem.

Nástěnka

Info! Pro přidání příspěvků se prosím . V případě, že účet ještě nemáte, se můžete registrovat ZDARMA.

 • 17.7.2018

  Plná moc

  P l n á m o c Níže podepsaný/á ……..............…………………..……., nar. .............................., bydliště ........................................................................................................................... jako člen bytového družstva s obchodní firmou Bytové družstvo Přistoupimská 428 - 433,Praha, se sídlem Praha 10 - Malešice, Přistoupimská 429, PSČ 108 00, IČ 256 83 179, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr, vložka 4193, (dále jen zmocnitel), zmocňuje pana/paní ………….............………...., nar. ....................., bydliště .................................................... (dále jen zmocněnec), aby jej zastupoval/a v následujícím rozsahu: Zmocnitel zmocňuje zmocněnce, aby za zmocnitele na členské schůzi shora uvedeného bytového družstva, která se bude konat dne 9. 8. 2018 v 18:00 hodin, v prostorách Klimacentra, Počernická ul. 272/96, Praha 10, případně na náhradní členské schůzi, která se bude případně konat dne 9. 8. 2018 v 18:30 hodin na stejném místě, vykonával veškerá práva a povinnosti, které náleží zmocniteli jako členu shora uvedeného bytového družstva. Zmocněnec je tedy oprávněn zejména k účasti na této členské schůzi, k hlasování o všech bodech programu členské schůze a k předkládání návrhů a připomínek. Zájmy zmocnitele a zmocněnce nejsou v rozporu. V ……………………………., dne: …………………………… Ověřený podpis zmocnitele: Podpis zmocněnce: Plnou moc přijímám.

  17.7.2018
 • 17.7.2018

  Schůze BD

  17.7.2018
 • 10.12.2016

  Předseda výboru

  Svatopluk Bouška tel. 603349157, sbouska@centrum.cz Datová schránka SVJ : i j k j t 7 8

  10.12.2016
 • 10.12.2016

  Plnohodnotný přístup

  Bude postupně zřízen všem zájemcům , členům SVJ.

  10.12.2016
 • 24.9.2015

  Vítejte v systému DomoD

  Na nástěnce můžete zvěřejňovat příspěvky a svolávat schůze. Můžete rovněž určit, zda bude příspěvek veřejný a bude tak zobrazen i nepřihlášeným uživatelům, nebo zůstane privátní a uvidí ho pouze členové Vaši organizace.

  24.9.2015